"Een psychotherapeut lost onze problemen op" - NIET WAAR
Het zou soms makkelijk zijn moest dat kunnen, maar we zijn allemaal experts van ons eigen leven. Iedereen weet het best voor zichzelf wat hij of zij nodig heeft, wil en niet wil. De psychotherapeut kan helpen ontdekken welke keuzes we willen maken, en ons bijstaan in hoe we deze keuzes het best vormgeven. Hij kan helpen om vanuit zijn kennis met een andere bril te leren kijken, of op een andere manier om te gaan met moeilijke situaties.

"Klachten en problemen worden besproken" - WAAR
Het zou een beetje gek zijn, moest dat niet gebeuren. Uiteraard wordt hieraan veel aandacht besteed om een zo goed mogelijk beeld te vormen van waarmee we worstelen op dit moment. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij onze sterktes en krachten. Deze kunnen ons helpen in het vinden van oplossingen voor de zaken waarmee we worstelen.

"Het enige dat een psychotherapeut doet is luisteren"- NIET WAAR
Een bezoek bij de kapper zou in dat geval meer zinvol zijn. We betalen evenveel, maar krijgen er op zijn minst iets voor terug, een mooie haarcoupe in dit geval.
Een therapeut helpt ons om tot inzichten te komen. Met deze inzichten gaan we vervolgens aan de slag. Praten over problemen is belangrijk, maar niet voldoende. Willen we dat onze klachten verbeteren, dan zullen we, binnen en buiten de sessies, moeten leren om op een andere manier te kijken, en moeten leren om ook daadwerkelijk anders om te gaan met voor ons moeilijke situaties.

"In psychotherapie wordt er uitgebreid gepraat over onze kindertijd" - WAAR en NIET WAAR
Dit is niet noodzakelijk, maar is zinvol om te kijken waar bepaalde patronen of gedragingen hun oorsprong hebben, en welke functie ze vervullen. Wel is het belangrijk dat deze patronen steeds worden teruggekoppeld aan de persoon wie we vandaag zijn, de problemen die we vandaag ervaren, de zaken waartegen we vandaag botsen. Enkel weten dat we als kind een vreselijke etter of het braafste kind van de klas waren, gaat onze problemen van vandaag niet automatisch oplossen.

"We zijn gestoord als we naar een psychotherapeut gaan" - NIET WAAR
Wat is normaal? Wat is abnormaal? Dat is erg individueel bepaald.
Waar het om gaat: Hoe groot is de last die we ervaren? Stel je voor, we hebben angst om te vliegen en reizen interesseert ons niet. Weinig problematisch. Stel je nu voor dat onze allerliefste plots beslist om aan de andere kant van de wereld te gaan wonen. We willen graag mee, maar durven niet. Onze vliegangst werd zonet een probleem.

"Een psychotherapeut heeft ze niet allemaal op een rijtje" - WAAR en NIET WAAR
Een psychotherapeut heeft ze net zoveel en net zo weinig op een rijtje als degene die voor hem zit. Zoals hierboven reeds gezegd is er geen duidelijke grens tussen wat normaal en wat abnormaal is. Het gaat steeds om hoe wijzelf (of onze omgeving) het ervaren. Vermits een psycholoog ook gewoon een mens is met zijn kwetsbaarheden en onzekerheden, is de kans even groot dat hij op een dag belemmeringen ervaart in het leven dat hij graag wil leiden.

Kijk eens naar hoe jij in het leven wil staan. Zijn er zaken die ervoor zorgen dat jij niet in het leven kan staan op de manier waarop jij dat wil? Dan kan het helpen om naar een psychotherapeut te stappen. Of het nu gaat om vliegangst in combinatie met een exotisch lief, of het je niet meer op openbare plaatsen durven begeven na een mislukte coupe bij de kapper. Een therapeut kan je helpen om te kijken hoe jij beter kan omgaan met de zaken die jouw belemmeren om het leven te leiden dat jij wil leiden.