Ik beken, humor is alvast mijn favoriete copingstrategie. Werkt (bijna) altijd - thuis, bij de bakker, op de bus, bij de schoonmoeder, bij collega's én cliënten. Maar het is meer dan dat. Hieronder een betoog over de noodzaak van humor in therapie.

Chillax
We onderschatten vaak de stress die we ervaren om naar een therapeut te stappen. Humor kan zorgen voor een meer ontspannen sfeer, en heeft de potentie om degene met gespannen schouders op het puntje van zijn stoel te verplaatsen naar het meer comfortabele zitvlak te midden van de stoel.

... donc je suis?
Hoewel het belangrijk is klachten niet te minimaliseren, is het evenzeer belangrijk om ze niet groter te maken dan ze zijn. We zijn geen probleem, maar hebben een probleem. Wanneer het probleem groter wordt gemaakt dan nodig, zal het bijgevolg meer ruimte innemen. Wanneer we onszelf zien als probleem, wie is er dan nog om het probleem op te lossen?
Zonder de klachten te ridiculiseren, kan humor helpen in dit proces van aanvaarding. Op zoek naar een balans tussen ernst en plezier, tussen vastpakken en loslaten.

Happy together
Hoewel we als therapeut vaak verkondigen dat we samen kijken naar het probleem, dat we niet boven maar naast de ander staan, ziet die ander ons desondanks nog te vaak als de alwetende oplosser van het probleem. Humor kan helpen dit te doorbreken. Ik ben voorstander van het af en toe onthullen van een eigen gênant moment, van het lachen met eigen flaters, kortom om ons te presenteren als menselijk en imperfect wezen. Het samen-gevoel wordt versterkt, en een betere demonstratie van de wijze les 'falen mag' is haast onmogelijk. Deze wijze les komt van pas, vermits elke stap vooruit in therapie steeds weer een risico is. Pas als falen mag, kan deze stap gezet worden.

Big Brother
Wanneer we erin slagen observerend te kijken naar onze gedachten en gevoel, kunnen we hiervan meer afstand nemen, en zo vervolgens meer invloed uitoefenen op wat we doen. Humor kan helpen deze afstand te vinden. Zo is het bijvoorbeeld best lollig om eens een liedje te maken van onze niet-helpende gedachten.

Extra-doux
Humor is ook je beste vriend om met meer mildheid terug te kijken op wanneer het minder goed ging. Het is uiteraard belangrijk om te leren uit wat misliep, maar jezelf daarbij nadien extra op je kop geven, heeft nog nooit iemand gelukkiger gemaakt.

Afstemmen
Haal dus die druivelaar met goede moppen al maar boven?
Belangrijk én een uitdaging, is het zoeken naar het raakvlak, de grens, het soort grappen die ons verbinden met de ander,
Als we er in slagen goed af te stemmen, voelen we zonder twijfel de meerwaarde die humor kan bieden.